Søk

Status Ecuador og koronahjelpen

UNDER PANDEMIEN HAR NORAD LOVET Å DOBLE STØTTEN TIL HUMANITÆRT ARBEID. DET BETYR AT DE 250 000 KRONENE VI SENDTE I APRIL, GIR HJELP FOR 500 000!

For disse pengene vil vi kunne hjelpe 25 000 personer.

Tusen takk for dere er med og støtter arbeidet vårt!


Nedenfor kan dere lese litt om hvordan pengene vi samler inn bidrar i Misjonsalliansens arbeid til å hjelpe de aller fattigste i Ecuador.


Dette skjer i Ecuador nå

Tekst: Misjonsalliansen


Guayaquil, byen i Ecuador med tusenvis av fattige, er hardt rammet. Sør-Amerika har blitt episenteret for koronaviruset. Et allerede svakt helsevesen i landet har nå kollapset.


Dette har vært virkeligheten i flere uker nå. Nå prøver samfunnet å åpne opp litt, men det er fortsatt svært mange som blir syke og dør av viruset. Vi håper at samfunnet snart kan åpne opp, for det vil være positivt at folk kan få gå tilbake til sine jobber igjen i større grad og få råd til sitt daglige brød og at undervisningen gjenopptas. Nå er undervisningen online, og de fattige som da ikke har tilgang til nettbrett og internett, får ikke ta del i undervisningen.


Med et åpnere samfunn øker også risikoen for en oppblussing av pandemien. I storbyen blir bussene stappfulle, og folk har mindre tilgang til rent vann, såpe og antibac. Vi er redde for at kurven med smitte, som endelig begynte å flate ut, nå vil stige igjen.


Dette gjør vi for å hjelpe:

Misjonsalliansen samarbeider med bedrifter, kirker og lokale myndigheter for å sikre at mat og medisiner når ut til de fattigste og mest sårbare i millionbyen Guayaquil. Det er vanskelig å nå ut med medisiner slik situasjonen er nå, men det er fortsatt mulig å nå ut gjennom kirker og lokale ledere. Den spesielle situasjonen gjør at Misjonsalliansen framover vil bruke penger og ressurser annerledes enn planlagt. Det viktigste nå er å få nok penger slik at vi kan dele ut mat, vann og medisiner. Vi bidrar også med hjelp til begravelser, og vi deler ut smittevernutstyr.

Vi ønsker også å nå ut med informasjon om smittefare, og vi jobber aktivt for å forebygge spredning. Isolering og karantene betyr at mange lever under svært vanskelige forhold, særlig kvinner og barn. Derfor skal vi holde kontakten med mennesker via internett og telefon, og vi tilbyr også online hjelp og terapi knyttet til vold mot kvinner og barn i hjemmene. Nylig samlet vi lokale støttespillere som kan bistå med læringsmateriell som PC og læringsbrett til de fattigste familiene. Bare slik kan vi gi de fattigste tilgang til digital undervisning som vi tror vil vare en tid framover.