Våre prosjekter

Misjonsalliansen

Solidaritetsklassen samarbeider med Misjonsalliansen om å gi livet en sjanse for barn og ungdom i Ecuador.

 

​​​Dette prosjektet har som mål å gi et bedre liv for mennesker som trenger spesialtilpasset undervisning og spesialtilpassede klasserom.

Solidaritetsklassen vil følge to skoler i Guayaquil i Ecuador, Carlos Mora og Maria Mercedes Silva. I tillegg vil Solidaritetsklassen følge to sentre for funksjonshemmede, Centro Creer Nord og Centro Creer Sør.

Engasjementet fra Solidaritetsklassen vil bidra til gjennomføring prosjektet Misjonsalliansen har for denne sårbare gruppen elever.

Konkret skal skolene og sentrene tilrettelegges for teoretisk og praktiske treningsarenaer, kunne tilby teknisk assistanse/veiledning fra kompetente lærere, tilpasse til det fysiske behovet og gi utdanningsverktøy som legger til rette for inkludering.

De kritiske komponenter for å få dette til er:

 • Strategiske partnerskap med organisasjoner og institusjoner som er spesialisert i inkluderende utdannelse.

 • Teoretisk og praktisk trening.

 • Tilpasning og utrustning av klasserom.

 • Opprette arbeidsgrupper i henhold til type funksjonshemming, og tett oppfølging av disse.

 

Den langsiktige målsettingen er å forbedre forholdene for inkluderende utdannelse.

Umiddelbare måleindikatorer og femårs mål:

 • Antall innmeldte barn med funksjonshemminger

  • Om fem år skal 200 barn være innmeldt.

 • Prosent på hvor mange barn med funksjonshemming som fullfører skolegangen.

  • Om fem år skal 90% fullføre.

 • Antall klasserom som er tilpasset, utstyrt og satt i gang.

  • Om fem år skal 20 klasserom være klare.

 • Antall lærere trent i konsepter, teknikker og metoder for inkluderende utdannelse.

  • Om fem år skal 450 lærere være opplært.

https://www.misjonsalliansen.no/

 
Slik samler vi inn penger til prosjektene våre

 

Den nåværende Solidaritetsklassen har, i tillegg til en rekke dugnadsprosjekter, følgende måter å hente inn penger til prosjektet:

Panteordningen

Solidaritetsklassens største inntektskilde er innsamling av panteflasker i skolekretsen,
en ordning du kan abonnere på. Panteflasker hentes da hjemme hos deg én gang i måneden. 

Grasrotandelen

Gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å gi Solidaritetsklassen din andel – så er du også
med og påvirker barns fremtid.

 

(SMS: Send Grasrotandelen 996286940 til 60000)

Oslo Maraton

Oslo Maraton en av de viktigste enkelt-inntektskildene for Solidaritetsklassen. Vi er med på opprigg, nedrigg, vakthold og medaljeutdeling til alle utøverne. En givende dag med masse action!

https://oslomaraton.no/

Lions Tulipanaksjon

Ett av vår sponsor Lions Club Bekkestua sine hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og unge. De unge vet mye om narkotika, men ikke nok om å ta de riktige valgene. Et godt skole- og læringsmiljø er viktig for å styrke barns sosiale kompetanse. Lions har derfor utviklet et undervisningsprogram som heter "Mitt Valg". Tusenvis av barn og unge får hver dag trening i å ta ansvar, kommunisere, få økt selvtillit, ta beslutninger og sette seg mål.

Solidaritetsklassen stiller som hjelpere under deres tulipanaksjonen på Bekkestua hvert år.

http://www.lions.no/Vaart-arbeid/Innsamlingsaksjoner/Lions-Tulipanaksjon

Kakelotterier

Vi har vært så heldige å få avholde de fleste av våre kakelotterier på hyggelige Bekkestua senter! Senteret er bra besøkt på lørdager og mange av de besøkende har tid til å slå av en prat med oss om prosjektet, og det hender at vi får hyggelige donasjoner som kommer godt med i det arbeidet vi gjør. Vi setter så stor pris på alle dere som bidrar til vårt meningsfulle arbeid!

Strandryddedagen

Strandryddeuka er en nasjonal ryddedugnad som handler om å rydde søppel på strender, øyer og holmer eller langs elver, vassdrag og innsjøer. Det er Hold Norge Rent som arrangerer ryddeuka.

Bærum kommune og Franzefoss arrangerte Strandryddedagen 4. mai 2019 - da plukket Solidaritetsklassen alt fra knuste tomflasker, sigarettsneiper og plastavfall i strandsonen i vårt område som er Høvik/Veritas/Henie Onstad. Området ble finkjemmet og sekkene fylt opp, og det ble hyggelig for turfolket å ferdes i området igjen!

https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/strandryddedagen-2019/

SOLIDARITETSKLASSEN BEKKESTUA

E-post: post@solidaritetsklassen.no

Org.nr: 996 286 940 

Våre samarbeidspartnere
MA-logo.png
CircleK-logo.jpg
AB Trafikkskole.jpg
Ctrl-it.logo.jpeg

© 2020 Solidaritetsklassen Bekkestua