Våre prosjekter

Misjonsalliansen

Solidaritetsklassen samarbeider med Misjonsalliansen om å gi livet en sjanse for barn og ungdom i Ecuador.

Solidaritetsklassen har gjennom årene fulgt to skoler i Guayaquil i Ecuador, Carlos Mora og Maria Mercedes Silva samt to sentre for funksjonshemmede, Centro Creer Nord og Centro Creer Sør.

Engasjementet fra den Solidaritetsklassen vil bidra til gjennomføring av prosjekter Misjonsalliansen har for denne sårbare gruppen elever.
 

Konkrete prosjekter for perioden 2019-2022 er som følger:

Utbedring av lokaler for bedre undervisning og oppfølging av barna 

 • Kursing av lærere

 • Undervisningsmateriell

 • Tilrettelegging i klasserom

 • Bygging av psykolog-/sosialarbeiderkontor på skolen 

 • Nye ramper for mennesker med funksjonsnedsettelser

 • Forbedring av uteareal på flere skoler

 • Eventuelt andre fysiske tilrettelegginger, ut fra den enkelte skoles behov, i tråd med prosjektets målsettinger

Fritidsprosjekter

 • Drift og støtte til musikkskole, fotballtrening, baskettrening og dansetrening 2-4 ganger i uka. Underveis i fritidsaktivitetene fokuseres det på gode holdninger og verdier, som å jobbe i team, vise respekt og omsorg, viktigheten av skolegang, farene ved narkotika o.l. 

 • Tilrettelegging av baner med nye tribuner, netting, tak og utvidelse av baner/flerbruksbane. 

 • Utstyr som kjegler, vester, mål og annet. Lokalsamfunnet er med på å bestemme hva de trenger. 

 • Jobbe med holdninger og verdier

https://www.misjonsalliansen.no/

Slik samler vi inn penger til prosjektene våre

 

Solidaritetsklassen har en rekke dugnadsprosjekter og følgende måter å hente inn penger til prosjektet:

Panteordningen

Solidaritetsklassens største inntektskilde er innsamling av panteflasker i skolekretsen,
en ordning du kan abonnere på. Panteflasker hentes da hjemme hos deg én gang i måneden. 

Grasrotandelen

Gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å gi Solidaritetsklassen din andel – så er du også
med og påvirker barns fremtid.

 

(SMS: Send Grasrotandelen 996286940 til 60000)

Bambusa sokkedugnad

Et par ganger i året selger vi skikkelig populære og gode sokker i bambus! 

Oslo Maraton

Oslo Maraton en av de viktigste enkelt-inntektskildene for Solidaritetsklassen. Vi er med på opprigg, nedrigg, vakthold og medaljeutdeling til alle utøverne. En givende dag med masse action!

https://oslomaraton.no/

Strandrydding

Nasjonal ryddedugnad i september måned som handler om å rydde søppel på strender, øyer og holmer eller langs elver, vassdrag og innsjøer. 

I regi av Bærum kommune rydder Solidaritetsklassen alt fra knuste tomflasker, sigarettsneiper og plastavfall i strandsonen i området Sandvika/Høvik/Veritas/Henie Onstad. Området blir finkjemmet og sekkene fylt opp, og det blir hyggelig for turfolket å ferdes i området igjen!

Andre prosjekter vi har hatt gjennom årene:


Lions Tulipanaksjon

Lions Club Bekkestua sine hjertesaker er forebyggende arbeid blant barn og unge. De unge vet mye om narkotika, men ikke nok om å ta de riktige valgene. Et godt skole- og læringsmiljø er viktig for å styrke barns sosiale kompetanse. Lions har derfor utviklet et undervisningsprogram som heter "Mitt Valg". Tusenvis av barn og unge får hver dag trening i å ta ansvar, kommunisere, få økt selvtillit, ta beslutninger og sette seg mål.

Solidaritetsklassen har stilt som hjelpere under deres tulipanaksjon på Bekkestua.

http://www.lions.no/Vaart-arbeid/Innsamlingsaksjoner/Lions-Tulipanaksjon

Kakelotterier

Vi har vært så heldige å få avholde de fleste av våre kakelotterier på hyggelige Bekkestua senter! Senteret er bra besøkt på lørdager og mange av de besøkende har tid til å slå av en prat med oss om prosjektet, og det hender at vi får hyggelige donasjoner som kommer godt med i det arbeidet vi gjør. Vi setter så stor pris på alle dere som bidrar til vårt meningsfulle arbeid!