Om oss

Solidaritetsklassen ble startet av engasjerte lærere på Bekkestua ungdomskole i 2008 med en enkel visjon om å hjelpe andre mennesker.

 • Våre ungdommer utvikler engasjement og opplever at det er mulig å gjøre en forskjell.

 • Hjelper vanskeligstilte barn i Ecuador i Sør-Amerika

 • Tilbys kun hvert 3. år siden mange av lærerressursene følger klassen

 • Nåværende S-klasse er den 5. i rekken

 • Skolen har egen søknad for å bli med i denne klassen

 • Faste valgfag innenfor solidaritet

 • Påkrevet å ha spansk som fremmedspråk

 • Stor pågang, +30 elever har vært standard

 • Registrert i Brønnøysundregistret

 • Eget styre drevet av foreldre

 • Egen prosjektleder utnevnt av rektor

 

Solidaritetsklassen jobber for å sikre skolegang og bedre muligheter for barn i slummen i Ecuador.

Elevene gjennomfører i løpet av ungdomsskoletiden ulike aktiviteter som bidrar til å øke deres forståelse for viktigheten av samarbeid og solidaritet. Resultatet av deres innsats vil de få erfare ved at de i løpet av 10. klasse reiser på en 3 ukers studietur til Ecuador.

Penger som samles inn er øremerket barn, ungdom, skole og utdanning. Klassens samarbeid med Misjonsalliansen skal gi livet en sjanse for vanskeligstilte i Ecuador og vi har i byen Guayaquil bygget en skole, bemidlet to skoler, sørget for lærerutdanning og hatt fokus på prosjektet ”Inkluderende utdannelse” som skal bedre livet til mennesker som trenger spesialtilpasset undervisning og klasserom. SOS Barnebyers viktige arbeid i Guayaquil har også mottatt pengebidrag.

 

Dette dugnadsarbeidet påvirker ikke skolearbeidet, dette er noe klassen selv gjør på fritiden. 

"Alle barn skal ha rett til utdanning og en fremtid"

Vår visjon

Tanken bak Solidaritetsklassen er å engasjere og lære ungdommen om internasjonalt samarbeid og solidaritet i praktisk handling. Elevene lærer gjennom valgfaget "Internasjonalt samarbeid" og ved at de på fritiden samler inn penger som et skoleprosjekt for å støtte utdanning av vanskeligstilte barn i Ecuador.

 

[solidaritˈet]

Solidaritet er en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper av individer. Begrepet er særlig blitt brukt i forbindelse med faglig og politisk kamp blant arbeidere og politiske organisasjoner på venstresiden, og i forbindelse med støtte til undertrykte folk i andre land, ikke minst den såkalte tredje verden.

Det Norske Leksikon

Vil du være med på panteordningen?